Resultate
Internationale Weinprämierung Zürich 2017 - IWPZ

Résultats
Concours international de vins Zurich 2017 - IWPZ


DE
FR

 Selektionskriterien


 Land/Region
 Weinkategorie
 Diplom
Grosses Gold ab 93 Punkten, Gold-Diplom von 89.0 bis 92.8 Punkten, Silber-Diplom von 87.0bis 88.8 Punkten, andere gut bewertete Weine von 85.0 bis 86.8 Punkten.
 Firma